Nakupujeme následující druhy biomasy

Zelená štěpka

Technické parametry nakupovaného paliva:
Smrkové, jedlové, borové, modřínové, dubové, bukové štěpky včetně kůry vyrobené ze zbytkového dřeva po těžbě, hmota nehroubí, z hmoty údržby veřejné i soukromé zeleně včetně údržby vodotečí.

Piliny

Technické parametry nakupovaného paliva:
Jemně drcená frakce smrkového, jedlového, borového, dubového, bukového, modřínového dřeva bez kůry.

Kvalitativní znaky:
U jednotlivých dodávek je přípustné namíchání jednotlivých sortimentů. Příměs kůry v jedné dodávce je možná do 10 % hmotnosti dodávky.

Hnědá štěpka

Stávající i nové zdroje dokážeme přizpůsobit aktuálním legislativním požadavkům na emise. Máme zkušenosti s projekty orientovanými na ochranu ovzduší, čištění spalin a dodatečným získáváním energie ze spalin.

Technické parametry nakupovaného paliva:
Smrkové, jedlové, borové, modřínové, dubové, bukové štěpky včetně kůry vyrobené z pilařského odpadu.

Sláma

Technické parametry nakupovaného paliva:
Slámou se rozumí obilná sláma z obilovin: Pšenice, žita, ječmene.

Sláma bude svázaná do balíků o rozměru šířka 120 × výška 70 × délka 240 cm, šířka 120 × výška 90 × délka 240 cm, šířka 120 × výška 120 × délka 240 cm s rozměrovou tolerancí délky balíku maximálně +/- 10 cm.

Vlhkost Slámy v rozmezí 0 – 16 %.

Odpadní biomasa

Klest vznikající údržbou parků, vánoční stromky, odpadní dříví, nevratné dřevěné obaly, demoliční dříví.

Staňte se našimi dodavateli

Informace o možnosti spolupráce, cenových
a platebních podmínkách:

František Fňukal
t: +420 606 947 630
e: fnukal@tts.cz

Kontaktní formulář

Sending